Hållbarhetsberättelse

2024-03-05
2023 - ett år med tema strategisk hållbarhet
Hållbarhetsberättelse

Vi har under året genomfört vår första klimatberäkning och resultatet gav oss viktiga insikter om vår klimatpåverkan, och vad vi kan göra för att minska den. Vår ambition är nu att uppdatera och publicera den årligen med 2023 som basår.

Klicka här:
Hållbarhetsberättelse