Miljö, kvalitet och arbetsmiljö 

Heijels hållbarhetsarbete styrs av en standard som tar med samtliga hållbarhetsaspekter, inte bara dem som rör miljön utan även sociala aspekter och styrning. Förutom miljöpåverkan omfattar den exempelvis mål och riskhantering.

Genom att optimera våra interna processer och säkerställa att vårt ledningssystem stödjer insatser inom socialt ansvarstagande och hållbarhet vill vi göra skillnad och som ett led i vårt miljöarbete vidtar vi åtgärder för att förbättra företagets och vår personals miljömedvetande i produktion.

Vill du läsa hela klimatberäkningen eller hållbarhetsberäkningen klicka på länkarna nedan:

  

Klimatberäkning
Hållbarhetsberättelse