Vertikalodlingssystem

2020-03-24
Delar av VPLANT vertikalodlingssystem tillverkas av oss på Heijel Production AB i Hillerstorp. VPLANT är ett vertikalodlingssystem som använder naturkrafterna, jordens dragningskraft samt kapillärkraften i odlingssubstratet.