Låg klimatpåverkan

2023-12-18
Miljö, kvalitet och arbetsmiljö

Vi på Heijel Production AB arbetar aktivt med att kvalitetssäkra och förbättra vår verksamhet, minska vår egen och våra kunders miljöbelastning och att uppnå en så säker arbetsmiljö som möjligt för våra medarbetare.

Vi är väl medvetna om omvärldens behov av miljörelaterade produkter och utvecklar ständigt våra produkter utifrån kundernas behov. Vår strävan är att driva företaget på ett miljöansvarsfullt sätt och att förebygga föroreningar. Vi vill minska vår miljöpåverkan så långt det är ekonomiskt och tekniskt rimligt.

Under 2023 har vi arbetat med strategiskt hållbarhetsarbete och kommer publicera en hållbarhetsberättelse under Q1 2024

Vill du läsa hela klimatberäkningen så klicka på länken nedan.

Klimatberäkning

Låg klimatpåverkan