Storsatsning på utbildning om hållbar produktion

2023-09-21
Utbildning har en viktig roll i att bidra till måluppfyllelse inom flera områden
Storsatsning på utbildning om hållbar produktion

Heijel Production AB storsatsar på utbildning i de globala målen och Agenda 2030 samt hållbar utveckling som tillfredsställer människors behov idag utan att äventyra kommande generationers möjligheter. Eftersom hållbarhet är ett av våra värdeord är ISO- 26000 verifieringen väldigt viktig för oss. Vi tar kvalitet och kundnöjdhet på stort allvar och ser ett stort värde i att utbilda personalen inom detta område.