Kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Vi vill göra skillnad och som ett led i vårt miljöarbete vidtar vi åtgärder för att förbättra företagets och vår personals miljömedvetande i produktion.

Våra leveranser håller hög kvalitet. Arbetsmiljöfrågor ingår i den normala verksamheten så att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.