Kontaktformulär

Ang personuppgifter

På Heijel Production AB kommer vi att använda dina uppgifter för att på bästa sätt kunna hantera och svara på din förfrågan. Finns fortsatt intresse av våra tjänster och lösningar sparar vi uppgifterna för återkommande
information och marknadsföring av våra produkter och tjänster.

Personuppgiftsansvarig är Heijel Production AB. För frågor angående hantering av personuppgifterna eller förfrågan om vilken information som finns sparad ber vi dig kontakta info@heijel.se .