Gnosjöandan när den är som bäst  


Svetsning

Vår moderna och allsidiga maskinpark samt rutinerad personalstyrka kan i enlighet med kundens önskemål genomföra det mest skiftande svetsningsarbeten vid framtagning av trådprodukter så som trådhyllor och trådkorgar. I våra automatsvetsar kan vi producera stora kvantiteter på ett effektivt och traditionellt sätt. Vår bredd och mångsidighet är vår styrka. Med jämn kvalité och snabba leveranser möter vi efterfrågan från EU och övriga världen.
 
 
 

Trådbockning

Det omfattande hantverkskunnandet bland våra medarbetare kommer kunden till gagn när våra operatörer vid bockautomaterna tillämpar sina kunskaper om material i kombination med nytänkande. Materialtjocklekar upp till 10 millimeters diameter kan utan svårighet, formas till ett stort antal detaljer i varierande form.
 

Kantpressning

Vi på Heijel Production AB prioriterar erfarenhet och nytänkande. Våra medarbetare tillsammans förkroppsligar den samlade yrkeserfarenheten från ett stort antal olika kulturer och länder i världen. Detta medför en bredare kunskapsbas och ett modernt tänkande.
 
 Svetsmallar / Fixturer

Hantverkskunnandet är stort i vår prototypverkstad där kunskaperna om material och produktion håller hög nivå. Erfarenhet och fingertoppskänsla vägleder oss genom produktutvecklingen när detaljerna finslipas på vägen till den slutliga produktionen.
 

Transport / Logistik

Personalen på vår lager- och logistikavdelning ombesörjer godshantering och transporter på ett ändamålsenligt sätt. Vi kan även erbjuda, er som kund hos oss, ytbehandling, etikettering och packning enligt överenskommelse, vilket innebär kostnadsbesparingar för dig och ditt företag. Hör av dig till oss på, Heijel Production AB, så får vi se hur vi kan hjälpa just dig...